Chuyên mục: Blog

Nghề sales

04 GIAI ĐOẠN CỦA NGHỀ SALES Nhiều nhân viên mới gia nhập nghề bán hàng (sales) thường sẽ gặp nhiều khó khăn và khả năng bỏ cuộc trong 6 tháng đầu là rất cao. Các bạn từ bỏ với 1001 lý do đỗ tại công ty, chính sách, sản phẩm, dịch vụ… mà hầu hết …